De smulpaap

voedingsALLERGIEËN

Contacteer ons voorafgaandelijk schriftelijk voor vragen en meldingen i.v.m. voedselallergieën.

Wij geven u gepaste informatie en advies.  Bij buffetten worden voldoende alternatieven voorzien, zodat niemand in de kou blijft staan.

Onder andere de onderstaande componenten kunnen bij sommigen allergische reacties uitlokken:

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel wij onze uiterste best doen om - op aanvraag - allergenen uit onze gerechten te mijden, kan door het werk in de keuken ongewilde kruisbesmetting soms niet volledig vermeden worden.

Onze infrastructuur laat het ons helaas niet toe om alle gerechten op aparte tafels of in aparte ruimten te bereiden; Hoewel wij zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen om kruisbesmetting te voorkomen kunnen wij geen 100% garantie geven dat sommige gerechten geen sporen bevatten van allergenen van andere gerechten. Gelieve hiermee rekening te houden!!!  De samenstelling van onze producten kan ook veranderen.  Contacteer ons steeds in geval van allergie of voedselintolerantie.

Personen met volledige nultolerantie voor bepaalde allergenen dienen tijdig te reserveren alsook een lijst van de niet toegelaten allergenen (per mail of per post) naar ons toe te zenden zodoende wij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om U die garantie wel te bieden.

Voor meer informatie welke specifieke allergenen in onze gerechten zitten, mag u ons altijd contacteren.

Op deze website vindt u bij elk gerecht allergeneninformatie.  Raadpleeg steeds de legende onderaan de webpagina.

Mensen met een nultolerantie voor bepaalde allergenen wordt aangeraden hun dokter om informatie te verzoeken aangaande de eventuele aanschaf en gebruik van de EpiPen.  Meer informatie over courante voedselallergenen vindt u op de onderstaande website.

 

https://www.voedselallergie.nl/allergenen.html