De smulpaap

Cookiesbeleid

Traiteur De smulpaap hecht belang aan uw privacy.  Voor onze werking hebben wij in bepaalde gevallen bepaalde persoonsgegevens van u nodig, zodat wij onze opdracht(en) kunnen uitvoeren.  Alle nodige informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid.

 

Ons (Dit) cookiesbeleid maakt integraal deel uit van ons Privacybeleid dat onderaan elke webpagina te raadplegen is en is daar een uittreksel van.

 

Algemene informatie en contactgegevens

 

Deze website is eigendom van Traiteur De smulpaap BILZEN

Contactgegevens: Lindestraat 15, 3740, BILZEN

Adres maatschappelijk zetel: Lindestraat 15, 3740, BILZEN (eenmanszaak)

Beroepstitels: TSO Hotel (verleend door België), Eurhodip (Europees), Bachelor in Hotelbeheer (verleend door België)

Telefoon: 0492 065515

E-mail: info@traiteurdesmulpaap.be

Ondernemingsnummer: 0675.643.404

B.T.W.-nummer: BTW BE 0675.643.404

De toezichthoudende autoriteit inzake voedselveiligheid: FAVV

Verzekerd bij: Horecaverzekeringen (Fidea)

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Traiteur De smulpaap, Lindestraat 15 te BILZEN,  respecteert de Belgische en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

Het gebruik van cookies en Google Analytics

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen technische en functionele 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Cookies zorgen voor een vlot werkende website.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

Bij uw aanmelding op onze website vragen wij via een banner onder de webpagina uitdrukkelijk uw instemming met ons cookiesbeleid.  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  Meer informatie over cookies en hoe u deze zelf kunt beheren, afhankelijk van uw browser, vindt u op deze website.  

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bij uw bezoek aan onze website vragen wij via een banner uw uitdrukkelijke instemming met ons cookiesbeleid.  De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben in onze instellingen de termijn voor gegevensbehoud ingesteld op de minimumperiode, d.i. 14 maanden te tellen vanaf uw eerste bezoek aan onze website.  Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze (deze) website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor (en in hun privacybeleid) omschreven.  Servers van bepaalde gebruikte diensten (bv. Google Analytics) staan mogelijk in derde landen buiten Europa.  Google heeft hiervoor passende waarborgen getroffen.  Traiteur De smulpaap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Google zelf anonymiseert en beveiligt uw gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid

 

Als u niettemin de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via didier_meers@hotmail.com

 

Recht op inzage, aanpassing, verwijdering en overdracht van uw gegevens en op intrekking van uw toestemming

 

Meer uitleg over de hierboven vermelde rechten vindt u in ons volledige privacybeleid, waarvan dit cookiesbeleid integraal deel uitmaakt.  Indien u vermoedt dat uw rechten geschonden zijn, vragen wij u eerst contact met ons op te nemen, zodat wij u tegemoet kunnen komen.  U heeft steeds het recht om contact op te nemen met de Privacycommissie en om elke toestemming in verband met het verzamelen en / of verwerken van persoonsgegevens in te trekken.  We vragen u om dit schriftelijk te doen d.m.v. een e-mail aan info@traiteurdesmulpaap.be.  Wij reageren hierop binnen de wettelijke vastgestelde termijn.